Hoe ontwerpen wij voor u?

 

Een product is de vertaling van uw interne bedrijf, uw kennis en ervaring en uw ambities, naar een kans in de markt. Een uiting van technische functionaliteit en gebruiksgemak met uw handtekening. Wij zijn een betrouwbare en innovatieve partner die optimale oplossingen aanbiedt op het gebied van productontwikkeling. Hierbij gaan wij uit van onderstaande drie pijlers waar onze filosofie op gebaseerd is:

 

Strategie

In de filosofie van Motio Development gaat het erom uw bedrijfsstrategie te vertalen in productkenmerken. De producten moeten daarbij optimaal aansluiten bij de behoeftes van de eindgebruiker. Dat vraagt een traject dat samen met de opdrachtgever doorlopen moet worden en dat uiteindelijk het verschil maakt tussen succes en mislukking.

 

Efficiency

Mobiliteit komt terug in de producten die wij ontwerpen alswel in de manier van werken. Geavanceerde ontwerpgereedschappen vormen de basis voor onze werkmethode, zoals het digitaal schetsen en het gebruik maken van hoogwaardige 3D-CAD software ( Catia V5).

 

Kwaliteit

Betekent voor ons het zoeken en vinden van een optimale oplossing op het gebied van zowel functionaliteit en vormgeving aan de ene kant en de maakbaarheid en kostprijs aan de andere kant. Bovenal streven we naar een kwalitatief goede samenwerking met u en andere partners op het gebied van productontwikkeling, hetgeen zich uit in respect, vertrouwen en plezier in dat wat we doen.

 

Motio_on_wheels

 

 

 

 

 

Contact

Esp 224


5633 AC Eindhoven


The Netherlands


 


T. 003140-2135005


F. 003140-2135004


 E. info@motio.nl