Wie doet wat,hoe en wanneer ?


 


Wie doet wat, wanneer en met wie ?   Om te komen tot een productierijp ontwerp zijn er vele hindernissen te nemen en belangrijke keuzes te maken. Als allround ontwerpbureau hebben wij daarbij een compleet overzicht over de te nemen stappen en de fases die doorlopen worden om tot een succesvol product te komen. Hiertoe hanteren wij een gestandaardiseerd format, waarin de planning, demarcatie van de verschillende fases en verantwoordelijkheden duidelijk geformuleerd zijn. Bij de start van elk project wordt een compact en efficient werkend projectteam samengesteld. Samen wordt gekeken waar het uiteindelijke product aan moet voldoen op het gebied van design, maakbaarheid, kostprijs en postionering. Door deze betrokkenheid van de verschillende teamleden, leveranciers en klant ontstaat een synergie die het eindresultaat altijd verbetert.


> concept development


 


News_Design Pressure Cooker

Contact

Esp 224


5633 AC Eindhoven


The Netherlands


 


T. 003140-2135005


F. 003140-2135004


 E. info@motio.nl