Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Motio Development is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van haar site.


Vermenigvuldiging en Publicatie


De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. Motio Development behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Motio Development dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met Motio Development.

 

Eigendomsrecht


Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website van Motio Development en van alle inhoud daarvan, berust bij Motio Development, tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

Statistieken
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen, bezoekfrequentie en bijvoorbeeld geografische locatie van de bezoekers worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor het team van Motio Development.

 

Links


Deze site bevat links naar andere websites. Motio Development is in een aantal gevallen niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

 

Vragen


Als u vragen heeft over deze privacy statement of over de interactie met onze website kunt u hierover contact met ons opnemen.

 

Contact

Esp 224


5633 AC Eindhoven


The Netherlands


 


T. 003140-2135005


F. 003140-2135004


 E. info@motio.nl